דריה ברנע

X
מגיל
עד גיל
  • דריה ברנע 2

רזומה

לימודים

מגמת תיאטרון 5 יחידות
סדנת משחק מול מצלמה יורם לוינשטיין

תיאטרון

תפקידים: המחזה "ביבר הזכוכית"(בתפקיד הראשי) בתפקיד לורה.
המחזה "החולה המדומה בתפקיד טואנט.
תפקיד ראשי בהצגה המבוססת על הספר "הדחליל ומשרתו".

מיומנות

ריקוד

שירה

אין וידאו