וטן עבד אל גני

X
מגיל
עד גיל

רזומה

שפות

ערבית

לימודים

סטודנטית למשחק שנה א אוניברסיטת תל אביבי

טלויזיה

פאודה

אין וידאו