יעלי פדצור

X
מגיל
עד גיל

רזומה

לימודים

קורס משחק "ורם לוינשטיין"

מגמת תיאטרון- תיכון חדש, תל אביב

אין וידאו