לירז אברה

X
מגיל
עד גיל

רזומה

לימודים

בוגרת מגמת תאטרון בתיכון חדרה 6 שנות לימוד כולל בגרות מעשית ועיונית

טלויזיה

נבסו (רשת)
הקראה "משפחה דלמטית" (רשת)

קולנוע

תפקיד צ'יפר בסרט "אליס" של דנה גולדברג 2012
תאטרון צה"ל


מיומנות

שירה

אחר

שירה

אין וידאו