שאול עזר

X
מגיל
עד גיל

רזומה

לימודים

אוניברסיטת תל-אביב

קולנוע

"זולגות הדמעות מעצמן"

תיאטרון

תיאטרון ליר - "קברט תש"ח", "של מי הגרב", "חתונה איטלקית"
פסטיבל עכו - "קברט עגנון"

פרסומות

"חברת חשמל", "בזק בינלאומי",
"מפלגת המרכז" - תשדיר בחירות