שירה הרפז

X
מגיל
עד גיל

רזומה

לימודים

במגמת התיאטרון -עירוני א לאומנויות
תיאטרון צה"ל

אין וידאו