שרית לארי

X
מגיל
עד גיל

רזומה

לימודים

ניסן נתיב, סמינר הקיבוצים, משחק מול מצלמה

טלויזיה

"בת ים ניו יורק", "עיניים שלי", "בלש בירושליים", "דומינו"

קולנוע

אורי

תיאטרון

"צבע הפנינה", "אורי"

פרסומות

טמבור, ויצו

כישורים מיוחדים

הנחייה

וידאו

אודיו