תומר יוסף

X
מגיל
עד גיל

רזומה

טלויזיה

"פלטפוס","כוכבי השכונה", "הצל של החיוך שלך","יוצאים מהכלים"

תיאטרון

פליטי פלטפוס,תומר ותומר,

פרסומות

"תמונות","פפסי"

מיומנות

נגינה

ריקוד

שירה

כישורים מיוחדים

הנחייה

אחר

תכנית רדיו

וידאו

אודיו