2019 – קורס תסריטאות
2019-2020 בימוי – סמינר הקיבוצים
2020-2022 – משחק אצל טל עדן
2022-2023 – משחק יורם לוינשטיין
2023-2025 – גודמן

חמש דקות ארוכות – תיאטרון השחר

ריקוד, שירה
קורות חיים

חיפוש מתקדם

שפות אם

שפות

כישורים

כישורים נוספים