2003-2006 בוגר בית ספר למשחק מחזור מ"ד בית צבי

החיים שלי של קובי מיימון בתפקיד מוכר יין

"הבודדים" של רנן שור בתפקיד קוסקס
"המשגיחים" של מני יעיש בתפקיד ניסים

בספריה: "מחלת נעורים" בתפקיד פרדאר
"בוץ" כל תפקידי הגברים
"חתונת הדמים" בתפקיד לאונרדו

קורות חיים

חיפוש מתקדם

שפות אם

שפות

כישורים

כישורים נוספים