2021-2024 ניסן נתיב מסלול תלת שנתי

2022- זיגי עונות 5 ו 6
2020 – נורמלי

שירה
קורות חיים

חיפוש מתקדם

שפות אם

שפות

כישורים

כישורים נוספים