"פלטפוס","כוכבי השכונה", "הצל של החיוך שלך","יוצאים מהכלים"

פליטי פלטפוס,תומר ותומר,

"תמונות","פפסי"

נגינה, ריקוד, שירה

תכנית רדיו

קורות חיים

חיפוש מתקדם

שפות אם

שפות

כישורים

כישורים נוספים